Persian Podcast

جسته گریخته ها از تاریخ

به صفحه پادکست فارسی من، «جسته گریخته هایی از تاریخ» خوش آمدید.

 

من در این صفحه، اطلاعات اضافی لازم در مورد محتویات پادکست، از جمله نقشه ها و تصویرهای لازم، و همچنین ارجاعات مربوط، رو به ارایه خواهم داد.

قسمت اول (یا صفر) پادکست را می توانید از اینجا دریافت کنید. این هم «فید» پادکست

این هم سکه «اردشیر بابکان» یا «اردشیر پنجم پارس» که به نظر من در دارابگرد ضرب شده.