جسته گریخته ها از تاریخ

به صفحه پادکست فارسی من، «جسته گریخته هایی از تاریخ» خوش آمدید.

 

من در این صفحه، اطلاعات اضافی لازم در مورد محتویات پادکست، از جمله نقشه ها و تصویرهای لازم، و همچنین ارجاعات مربوط، رو به ارایه خواهم داد.

قسمت اول (یا صفر) پادکست را می توانید از اینجا دریافت کنید. این هم «فید» پادکست

این هم سکه «اردشیر بابکان» یا «اردشیر پنجم پارس» که به نظر من در دارابگرد ضرب شده.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s